Przejdź do treści

o mnie

Maria Pełko

psychoterapeutka

Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna).

Certyfikat psychoterapeuty i umiejętności trenerskie zdobyłam podczas 4 – letniego  szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. W trosce o jakość mojej pracy regularnie uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych oraz stale rozwijam się zawodowo podczas różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i konferencji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Lubię swoją pracę. Z ciekawością i zaangażowaniem towarzyszę klientom w przyglądaniu się ich radościom, złościom, smutkom… niezmiennie wierząc, że każdy człowiek ma możliwość doświadczania swojego życia w zgodzie ze sobą oraz w otoczeniu dobrych, wzajemnych relacji z osobami, które są dla nas ważne.

gestalt

Psychoterapia Gestalt

należy do nurtu psychoterapii humanistycznej.
1

Przyczyna

W teorii Gestalt jako podstawową przyczynę przeżywanych przez człowieka trudności wskazuje się brak świadomości. Psychoterapia jest stopniowym procesem zwiększania świadomości samego siebie, swoich emocji, myśli, doznań cielesnych, potrzeb, pragnień. Aby możliwe było dokonanie zmian w sobie i swoim życiu najpierw niezbędne jest uświadomienie sobie sposobu swojego aktualnego funkcjonowania.

2

Świadomość

Uświadomienie pozwala zrozumieć zachowania, a także otwiera możliwość dokonywania wyborów adekwatnych do pragnień i celów, co jednocześnie wpływa na wzrost poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za własne życie.

3

Człowiek

Człowiek w terapii Gestalt pojmowany jest całościowo, jako twórcza jednostka, zdolna do zaspokajania swoich potrzeb, dokonywania wyborów i kierowania swoim zachowaniem.

4

Relacja

Kluczowym elementem w terapii Gestalt jest relacja, jaka buduje się między klientem a terapeutą. Stanowi ona bezpieczną przestrzeń, w której klient eksploruje nowe możliwości, nadaje nowy sens doświadczeniu i świadomie kreuje swoje życie w sposób umożliwiający czerpanie radości i satysfakcji z siebie i relacji z innymi ludźmi.

kiedy

kiedy potrzebna jest terapia

Zapraszam na spotkanie jeśli poszukujesz pomocy m.in. w zakresie:
  • radzenia sobie w obliczu trudnych wydarzeń, kryzysów,
  • radzenia sobie z trudnymi przeżyciami emocjonalnymi,
  • przeżywania żałoby po stracie kogoś bliskiego,
  • radzenia sobie z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, odżywiania,
  • trudności związanych z seksualnością,
  • podejmowania decyzji,
  • tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
  • poszukiwania radości i sensu życia,
  • zwiększania wiedzy o sobie, rozumienia swojego funkcjonowania,
  • odkrywania swoich zasobów oraz rozwoju osobistego.
dla kogo

dla kogo prowadzę terapię

psychoterapia
indywidualna
psychoterapia
dla par
psychoterapia
dla osób LGBT
psychoterapia
dla dzieci i młodzieży
psychoterapia
dla osób starszych
psychoterapia dla kobiet w ciąży i młodych matek (wraz z niemowlętami)
psychoterapia
szkoleniowa
psychoterapia
przez Skype
szkolenia
decyzja

Czekam na Ciebie

Decyzja o podjęciu psychoterapii zazwyczaj nie jest łatwa. Przyjście na spotkanie konsultacyjne jest dla mnie wyrazem dużej odwagi. To zwykle przeżywany dyskomfort i silna potrzeba zmiany dają nam tę moc. Psychoterapia wymaga czasu i pracy, jednak satysfakcja płynąca z życia w zgodzie ze sobą potrafi wynagrodzić włożony trud. Czekam na Ciebie.
kontakt

umów się

e-mail

pelko.maria@gmail.com

telefon

609 544 484

adres

ul. Niegolewskich 28/7,
60-233 Poznań